Holdleder og voksenmarkør

27/02 - 2020 |

Holdleder

Alle hold skal have en holdleder, som skal være fyldt 18 år på spilledagen. Vedkommende må gerne være spillende, såfremt han/hun opfylder alderskriteriet for spillerækken. En holdleder kan godt være fælles for flere af klubbens hold. En holdleder har ikke kaptajnsbeføjelser, og må således ikke give råd.

 

Vi har lavet en lille guide til holdledere og klubansvarlige, hvor man hurtigt kan danne sig et overblik over det at være med i Holdturneringen og vi anbefaler at alle holdledere bruger 10 minutter på at læse den.

 

Guide på vej

 

Voksenmarkør

Spillere i U16-B-rækken har mulighed for ved indgivelse af holdkort at navngive en voksenmarkør for de forskellige matcher.

 

Denne mulighed er tiltænkt at være en hjælp til nye spillere i deres første turneringer. Det er dermed ikke et krav at der er voksenmarkører på alle bolde, men hvis det er spillerens første turneringsoplevelser, kan det være rart at have en person med, som hjælper med at tælle slag.

 

Som voksenmarkør har man selvfølgelig et stort ansvar for, at alle i bolden har det godt. Du må ikke vejlede din egen spiller men udelukkende hjælpe med at tælle slag.

Vi har lavet en lille guide til voksenmarkører, hvor man hurtigt kan danne sig et overblik over voksenmarkørens opgaver og beføjelser. Vi anbefaler at alle voksenmarkører bruger 10 minutter på at læse den.

 

Guide på vej