Om Juniorholdturneringen

04/01 - 2018 |

DGU Juniorholdturneringen er en landsdækkende holdturnering for juniorer og ynglinge. Et hold består af 3-4 spillere, og holdene møder hinanden i en dobbelturnering i puljer med 3-4 hold i hver. Det vil sige, at alle hold møder hinanden to gange, én gang på udebane og én gang på hjemmebane. Det er en unik mulighed for klubbens juniorer for at repræsentere klubben i en hulspilsturnering og konkurrere mod jævnbyrdige juniorer fra nærliggende klubber - og måske endda ende med at blive Danmarks bedste hold!

Matcherne spilles som hulspil fra scratch (uden handicap), men da man er inddelt i forskellige rækker efter alder og niveau, spiller man mod andre med nogenlunde samme niveau som en selv.

Alle med hcp. 40 eller derunder, på spilledagen kan deltage og DGU opfordrer til, at alle juniorledere i starten af året undersøger klubbens juniorers handicapniveau pr. 1. januar 2019, og forsøger at få så mange juniorer som muligt ud og spille denne turnering. Er klubben pga. manglende spillere ikke i stand til at stille et hold, er man velkommen til evt. at slå sig sammen med en naboklub - enhver junior bør få tilbuddet om at deltage i denne traditionsrige turnering, hvor både golfegenskaber og venskaber udvikles.

 

Række

Nedre handicapgrænse (pr. 1. jan.)

Antal spillere

Hulspilsmatcher

Antal huller

Juniorelite

(Født i år 2001 eller senere)  

Ingen nedre handicapgrænse

4

1 foursome

2 singler

18

U25A

(Født i år 1995 eller senere)

Ingen nedre handicapgrænse

3

3 singler

18

U25B

(Født i år 1995 eller senere)

Handicap større eller lig med 6,0

3

3 singler

18

U25C

(Født i år 1995 eller senere)

Handicap større eller lig med 15,0

3

3 singler

9

U16A

(Født i år 2004 eller senere)

Ingen nedre handicapgrænse

3

3 singler

18

U16B

(Født i år 2004 eller senere)

Handicap større eller lig med 11,5

3

3 singler

18

U16C

(Født i år 2004 eller senere)

Handicap større eller lig med 18,5

3

3 singler

9

U16D

(Født i år 2004 eller senere)

Handicap større eller lig med 26,5

3

3 singler

9

*Max hcp. for alle er 40 på spilledagen

*Piger og drenge kan deltage på holdene

 

 

DGU Juniorholdturneringens etaper

Turneringen afvikles i Danmark i fire etaper:

1.   Indledende puljekampe

Afvikles inden 22. juli 2019, dvs. 21. juli 2019 er sidste mulige spilledag.

 

2.   Mellemrunder til der er højst 4 hold tilbage i hver række i hver landsdel.

Afvikles inden 18. august 2019, dvs. 17. august 2019 er sidste mulige spilledag.
Mellemrundeforløbet er fastsat inden turneringsstart og offentliggøres sammen med puljeinddelingen.

 

3.   Landsdelsfinaler (2 øst og 2 vest for Storebælt)

Afvikles 8. september 2019 i hhv. Randers Fjord Golfklub, Odder Golfklub, Hjortespring Golfklub og Marielyst Golfklub.

 

4.   Landsfinale

Afvikles 6. oktober 2019 i Skærbæk Mølle Golfklub.


 

Større ændringer til sæsonen 2019

9-huller i C- og D-rækkerne

I 2019 spilles der i rækkerne: U16C, U16D og U25C 9-hullers hulspil. Spillerne i disse grupper finder det ofte sjovere at gå færre huller og vi håber dermed, at turneringen bliver attraktiv for flere, når vi laver denne ændring. Vi har de sidste par år oplevet en tilbagegang i deltagerantallet og håber at denne ændring åbner op for flere hold i turneringen. Denne ændring har også den fordel, at det bliver lettere at nå at spille kampene på hverdagsaftner. De spillerne i denne gruppe der ønsker at gå 18 huller har derfor rig mulighed for at gøre det i weekenderne og forhåbentlig resulterer det samlet set i, at børnene får spillet endnu mere golf i løbet af sæsonen.

 

U22 bliver til U25

I sæsonen 2019 udvides U22-rækkerne op til U25. Vi har oplevet at flere ungdomsspillere falder ud af golf når de ramme de 22 år, hvis ikke de kan indgå i klubbens eliteaktiviteter. Der er i dag ikke et passende udbud af turneringer til denne aldersgruppe. DGU arbejder på en større omlægninger af turneringsudbuddet til juniorer og ynglinge i Danmark. Dette implementeres i 2020. Denne struktur har bl.a. fokus på at ynglinge-gruppen og deres spillemuligheder. For at undgå, at nogle juniorer falder ud af turneringerne i 2019, for derefter at kunne deltage igen i 2020, udvides U22-rækkerne allerede i 2019 til at inkludere spillere op til og med 24 år.

 

Valgfrit teested

Som noget nyt, er det blevet muligt for klubben at vælge hvilke teesteder der spilles fra på hjemmebanen. Overvejelserne omkring dette bør gå på at give spillerne den bedste spiloplevelse. Hvis klubben vælger et andet teested, end de i turneringsbestemmelsernes prædefinerede teesteder, vil det valgte teested være gældende for hele sæsonen. Hvis en klub har flere hold i turneringen, kan der vælges forskellige teesteder alt efter holdets niveau.

DGU skal senest den 5. april informeres skriftligt hvis en klub ønsker at bruge et andet teested.

De valgte teesteder skal godkendes af DGU. Efter godkendelse, skal modstanderholdene informeres.

 

Slagspil maks.

I sæsonen 2019 bibeholdes spilleformatet slagspil maksimum (maks 10 slag) for puljer hvor 3 hold er kvalificeret til landsdelsfinalerne. Dette blev kørt som forsøg i 2018 og resultaterne var gode. Eneste ændring er, at runden er handicaptællende, da spilformatet er lanceret i de nye regler under R&A. Spilleformen for puljer hvor 4 eller 2 hold har kvalificeret sig er uændret, og der spilles fortsat 18 hullers hulspil efter cup-systemet til landsdelsfinaler og finaler (også for C- og D-rækkerne).   

 

Se de fulde turneringsbetingelser for DGU Juniorholdturneringen 2019 her.

Se Hard Car for puljespil og mellemrunde her. 

Eventuelle spørgsmål vedr. turneringen, bedes rettes til Turnerings- og Udviklingskonsulent, Rikke Haurvig på mail: rha@dgu.org